vereniging

Doel van de vereniging
Het behartigen van de materièˆle en immaterièˆle belangen van de ondernemers en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf in de Hofbogen te Rotterdam.

Definitie Hofbogen
Het gehele voormalige spoorwegviaduct van de voormalige Hofpleinlijn, lopend vanaf het voormalige station Hofplein tot en met de laatste boog aan het kanaal aan de Voorburgstraat.

Bestuur van de vereniging
Voorzitter: Alex Jager (voorzitter@hovbogen.nl)
Penningmeester: Rogier Janssen (penningmeester@hovbogen.nl)
Secretaris: Jasper de Haan (secretaris@hovbogen.nl)